Website Banner

       ดำเนินงานโดย
 ทีมครู ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
    มีผลงานมากมาย
     ในจังหวัดสมุทรปราการ
   โดยเน้นการสอนให้ผู้เรียน
 ใช้ความรู้หักล้างความกลัว


            
   
 
 
 

ดิฉันเรียนขับรถจากที่นี่ตั้งแต่ปี 
2538 สอนเข้าใจง่าย ขับได้จริง จึงส่งลูกมาเรียน ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ
                                                                     นางสุชาดา โชติช่วง  ครู
     
 
 


เรียนง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด ขับได้แม้ไม่รู้เรื่องรถมาก่อนเลย สุดยอดจริงๆครับ
 
                                                           นายอิสริยยศ โชติช่วง  นักเรียน
     
 
 


การเรียนเข้าใจง่าย เป็นเร็ว แล้วมีสนามให้ทดสอบก่อนเข้าสอบจริง เข้าใจง่ายมากๆค่ะ
                                                                                   นางสาวจุไรรัตน์ สุขเกษม
     
 
 


เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว และขับรถได้จริง

                                                                   คุณสุรชัย ขวัญเมือง  พนักงานบริษัท
 
     
 
 


การเรียนการสอนดีตามขั้นตอน สามารถขับออกถนนได้จริง

                                                                       นางสาวลลิศา กมลพันธ์ นักศึกษา
 
     
 
 


อาจารย์สอนดีเป็นกันเอง เข้าใจง่าย

                                                                                          นางสาวเปมิกา อ้นโต
 
     
   


เรียนแล้วขับรถได้เลย มีความมั่นใจมากขึ้น เข้าใจง่าย ครูใจเย็นทำให้ไม่กลัว

                                                                                 คุณนุชกานดา รุ่งแย้มเจริญ
 
     
 
 


สอนดี เข้าใจง่าย มีหลักในการจำที่ดีค่ะ

                                                                นางสาวปิติมา เมืองประเทศ  นักศึกษา
 
     
 
 


การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดนมีการสอนเป็นขั้นตอน และมีการฝึกที่สนามจริง และครูก็มีความเป็นกันเอง
                                                             นางสาวณัฏฐา สุนทรพิทักษ์กูล   นักเรียน 
     
 
 


ครูสอนเข้าใจง่าย ได้ฝึกซ้อมสนามที่จำลองจากการสอบสนามจริงทำให้ง่ายในการ สอบ
                                                                                        นายนฤเบศ เจริญยุทธ 
     
 
 


อาจารย์สอนดี เอาใจใส่ดี
                                                                                          นางสาวปวีณา อ้นโต 
     
 
 


สอนรู้เรื่อง เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

                                                                   นายวีรวิชญ์ วีรกิตติภิรมย์  นักศึกษา
 
     
 
 


สอนเข้าใจง่าย ขับรถเป็นเร็วและปลอดภัย

                                                              นายธานินทร์ จันทร์ทา  พนักงานบริษัท
 
     
 
 


เข้าใจง่าย สนุก

                                                                                       นายธีระวัฒน์ พุฒซ้อน
 
     
 
 


อาจารย์สอนได้ดีครับ เข้าใจง่าย เอาใจใส่ลูกศิษย์ดีครับ

                                                                                     คุณอุเทน งามลักษมีแข
 
     
 
 


ดีมากชอบที่สุด

                                                                       นายณัฐวัฒน์ วุฒินาวิน   นักศึกษา
 
     
 
 


เรียนแล้วขับรถได้ในวันแรกเลย เพราะคุณครูสอนเก่งและเข้าใจง่าย รถที่สอนก็ใหม่ทุกคัน
                                                                                      คุณมะลิวัลย์ น้อยอร่าม 
     
 
 


ครูสอนเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เรากล้าที่จะขับชี่รถออกถนนได้ รู้ถึงทฤษฎีและขั้นตอนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
                                                                                             นายสุรศักดิ์ อยู่ยืน 
     
 
 


เรียนเข้าใจง่าย เป็นเร็ว ครูสอนเข้าใจง่าย อธิบายเข้าใจเป็นขั้นตอน

                                                                       นางสาววชิรา ติติปานะ  ครูธุรการ
 
 
Current Pageid = 6